"ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการสูงสุดของลูกค้า""ให้บริการจัดส่งด้วยความความถูกต้อง ตรงเวลาที่นัดหมาย""พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน""มีความรับผิดชอบต่อสังคม มวลชนสัมพันธ์ และเน้นการบริหารจัดการต่อกากของเสียจากการผลิตที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม""พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้"

 

"เพิ่มศักยภาพในการผลิตด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ควบคู่กับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์"

 

"มองหาโอกาส และช่องทางการตลาด เพื่อขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ"

คุณภาพมาตรฐาน

คุณภาพมาตรฐาน บริการประทับใจ
บริษัท น่ำเฮงคอนกรีต(1992) จำกัดเป็นบริษัทในเครือน่ำเฮงกรุ๊ปมีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ 569 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 บนเนื้อที่กว่า 5 ไร่ โดยได้ดำเนินธุรกิจผลิตคอนกรีตผสมเสร็จจำหน่ายแก่หน่วยงานก่อสร้างทั่วไปตั้งแต่ปี พ.ศ.2523 เป็นต้นมา

ติดต่อเรา

บริษัท น่ำเฮงคอนกรีต(1992) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
สำนักงานใหญ่ : 569 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
อีเมล: admin@namhenggroup.com
ฝ่ายบุคคล: personal@namhenggroup.com
โทร: +662-295-0901 ถึง 10