เป็นหนึ่งในผู้นำ การให้บริการด้านโลจิสติกส์ ที่เข้าใจและมีส่วนร่วมในทุกธุรกิจของบริษัทในเครือ และคู่ค้า ช่วยให้บริษัทในเครือ และคู่ค้าได้เปรียบเชิงธุรกิจผ่านการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการผลิต เครื่องจักรผสมคอนกรีต , เครื่องแยกกากคอนกรีต , เครื่องจักรล้างทรายเคลื่อนที่และเครื่องจักรอุตสาหกรรม , โม่ผสมคอนกรีต , เต้าขนส่งปูนผง , เรือดูดทราย , กะบะรถบรรทุกหนัก( หิน-ทราย , บรรทุกน้ำ , วัสดุทั่วไป )และซ่อมสร้างเครื่องจักรที่ใช้ในเครือบริษัท เพื่อตอบโจทย์ อุตสาหกรรมคอนกรีตผสมเสร็จ อย่างมีประสิทธิผลและครบวงจร

 

 

“ สร้างความพึงพอใจสูงสุด ด้านโลจิสติกส์และด้านเทคโนโลยีการผลิต ”

 

 

       1.ความมุ่งมั่นดำเนินการด้านธุรกิจโลจิสติกส์ ให้บริษัทในเครือและคู่ค้า ให้ได้รับประโยชน์สูงสุด มีความไว้วางใจและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
       2.พัฒนาศักยภาพ ความสามารถ ในการดำเนินการเชิงระบบ ด้านโลจิสติกส์และการผลิตเครื่องจักร ให้เป็นมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง
       3.ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ให้มีความรู้ความสามารถ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิต เกี่ยวกับเครื่องจักรผสมคอนกรีต , เครื่องแยกกากคอนกรีต , เครื่องจักรล้างทรายเคลื่อนที่และเครื่องจักรอุตสาหกรรม , โม่ผสมคอนกรีต , เต้าขนส่งปูนผง , เรือดูดทราย , กะบะรถบรรทุกหนัก( หิน-ทราย , บรรทุกน้ำ , วัสดุทั่วไป )และซ่อมสร้างเครื่องจักรที่ใช้ในเครือบริษัท ในอุตสาหกรรมคอนกรีตผสมเสร็จ

 

คุณภาพมาตรฐาน

      สร้างความพึงพอใจสูงสุดด้านโลจิสติกส์และด้านเทคโนโลยีการผลิต เป็นหนึ่งในผู้นำ การให้บริการด้านโลจิสติกส์ ที่เข้าใจและมีส่วนร่วมในทุกธุรกิจของบริษัทในเครือ และคู่ค้า

ติดต่อเรา

บริษัท น่ำเฮง โลจิสติกส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
สำนักงานใหญ่ : 569 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
อีเมล: admin@namhenggroup.com
ฝ่ายบุคคล: personal@namhenggroup.com
โทร: +662-295-0901 ถึง 10