บริษัท น่ำเฮง โลจิสติกส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นหนึ่งในเครือ น่ำเฮงกรุ๊ป เกิดขึ้นจากแนวความคิดและตอบสนองธุรกิจในเครือ ซึ่งทางบริษํท น่ำเฮงกรุ๊ป เป็นผู้ก่อตั้ง บริษัท น่ำเฮงสตีล จำกัด ผลิตเหล็กเส้น ณ.ปี 2539 ทางบริษัท ฯ มีแนวความคิดที่ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้อง กับ บริษัท น่ำเฮงกรุ๊ป จึงเปลี่ยนธุรกิจเป็น บริษัท น่ำเฮง โลจิสติกส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  ขณะเดียวกันก็สามารถ ที่จะจำหน่ายและให้บริการ ในวงการอุสาหกรรมและโลจิสติกส์ ทั่วไปด้าย โดยมีโรงงาน ตั้งอยู่ที่ 7/2 หมู่ที่ 6 ตำบล พุคำอาน อำเภอ พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี บริษัทมีทุนจดทะเบียน 405 ล้านบาท ทางบริษัท ฯ สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าให้มากที่สุด ด้วยความเชื่อมั่นว่า การพัฒนาคุณภาพการให้บริการเป็นกระบวนการที่ต้องกระทำ อย่างต่อเนื่อง และจะนำบริษัทให้เติบโตอย่างมั่นคงต่อไป

คุณภาพมาตรฐาน

      สร้างความพึงพอใจสูงสุดด้านโลจิสติกส์และด้านเทคโนโลยีการผลิต เป็นหนึ่งในผู้นำ การให้บริการด้านโลจิสติกส์ ที่เข้าใจและมีส่วนร่วมในทุกธุรกิจของบริษัทในเครือ และคู่ค้า

ติดต่อเรา

บริษัท น่ำเฮง โลจิสติกส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
สำนักงานใหญ่ : 569 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
อีเมล: admin@namhenggroup.com
ฝ่ายบุคคล: personal@namhenggroup.com
โทร: +662-295-0901 ถึง 10