บริษัท น่ำเฮงศิลา จำกัด

ที่อยู่ : สำนักงานใหญ่ 569 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

โทร : +66-2295-0901-10 หรือ +66-2295-3122

ที่อยู่ : โรงงาน 7/2 หมู่ที่ 6 ตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120

โทร : +66-36-230-124-5 

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ฝ่ายบุคคล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Google Map

 

คุณภาพมาตรฐาน

      สร้างความพึงพอใจสูงสุดด้านโลจิสติกส์และด้านเทคโนโลยีการผลิต เป็นหนึ่งในผู้นำ การให้บริการด้านโลจิสติกส์ ที่เข้าใจและมีส่วนร่วมในทุกธุรกิจของบริษัทในเครือ และคู่ค้า

ติดต่อเรา

บริษัท น่ำเฮง โลจิสติกส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
สำนักงานใหญ่ : 569 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
อีเมล: admin@namhenggroup.com
ฝ่ายบุคคล: personal@namhenggroup.com
โทร: +662-295-0901 ถึง 10