คอนกรีต Self-Compacting เหมาะสำหรับโครงสร้างที่คอนกรีตทั่วไปไหลเข้าแบบได้ยาก เช่น เสาที่แคบมีความสูงชะลูดมีเหล็กเสริมแน่น โครงสร้างมีทิศทางการเทที่ซับซ้อน งานซ่อมแซม หรืองานเทคอนกรีตที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายจากระยะเวลาการเทและส่วนของแรงงาน คอนกรีตประเภทนี้จะมีความสามารถเทได้สูง ไหลเข้าแบบง่ายโดยไม่ต้องมีการจี้เขย่า ยากต่อการแยกตัว เมื่อผ่านอุปสรรคได้แก่ สิ่งกีดขวาง หรือเหล็กเสริม คอนกรีตจะไหลผ่านโดยนำพาหินไปด้วยกันได้ ส่วนที่เป็นซีเมนต์เพสต์มีความแข็งแกร่งกว่าคอนกรีตทั่วไป

คุณภาพมาตรฐาน

คุณภาพมาตรฐาน บริการประทับใจ
บริษัท น่ำเฮงคอนกรีต(1992) จำกัดเป็นบริษัทในเครือน่ำเฮงกรุ๊ปมีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ 569 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 บนเนื้อที่กว่า 5 ไร่ โดยได้ดำเนินธุรกิจผลิตคอนกรีตผสมเสร็จจำหน่ายแก่หน่วยงานก่อสร้างทั่วไปตั้งแต่ปี พ.ศ.2523 เป็นต้นมา

ติดต่อเรา

บริษัท น่ำเฮงคอนกรีต(1992) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
สำนักงานใหญ่ : 569 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
อีเมล: admin@namhenggroup.com
ฝ่ายบุคคล: personal@namhenggroup.com
โทร: +662-295-0901 ถึง 10