คอนกรีตที่มีความหนาตั้งแต่ 1 เมตร ขึ้นไป มีแนวโน้มที่จะมีการสะสมอุณหภูมิ บริเวณแกนกลางสูงเกินกว่า 80 องศาเซลเซียส ส่งผลให้คอนกรีตเกิดการเสียหายจากการแตกร้าวเนื่องจากอุณหภูมิได้ คอนกรีตประเภทความร้อนต่ำได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ความร้อนที่เกิดจากปฏิกิริยาของคอนกรีตต่ำที่สุดบนข้อจำกัดในด้านกำลังรับแรงอัด ขนาดของโครงสร้างและระยะเวลาการก่อสร้าง เป็นต้น การวิเคราะห์ผลอุณหภูมิสูงสุดล่วงหน้าจะช่วยให้การเตรียมความพร้อมในการเทคอนกรีตมีศักยภาพดียิ่งขึ้น และลดปัญหาการแตกร้าวเนื่องจากอุณภูมิได้

คุณภาพมาตรฐาน

คุณภาพมาตรฐาน บริการประทับใจ
บริษัท น่ำเฮงคอนกรีต(1992) จำกัดเป็นบริษัทในเครือน่ำเฮงกรุ๊ปมีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ 569 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 บนเนื้อที่กว่า 5 ไร่ โดยได้ดำเนินธุรกิจผลิตคอนกรีตผสมเสร็จจำหน่ายแก่หน่วยงานก่อสร้างทั่วไปตั้งแต่ปี พ.ศ.2523 เป็นต้นมา

ติดต่อเรา

บริษัท น่ำเฮงคอนกรีต(1992) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
สำนักงานใหญ่ : 569 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
อีเมล: admin@namhenggroup.com
ฝ่ายบุคคล: personal@namhenggroup.com
โทร: +662-295-0901 ถึง 10