สินค้า
  จำหน่าย หิน หิน-20+4, หิน -12+4, หิน -4หรือหินฝุ่น, หินคลุก  
  
 
  หิน-20+4 : หินที่มีขนาดเล็กกว่า 20 มิลลิเมตร และขนาดโตกว่า 4 มิลลิเมตร ที่สามารถลอดผ่านตะแกรงทดสอบ 3/4 นิ้วได้ เหมาะสำหรับเป็นส่วนผสมคอนกรีต โดยเฉพาะคอนกรีตผสมเสร็จ  
  
 
  หิน-12+4 : หินที่มีขนาดเล็กกว่า 12 มิลลิเมตร และขนาดโตกว่า 4 มิลลิเมตร ที่สามารถลอดผ่านตะแกรงทดสอบ 1/2 นิ้วได้ เหมาะสำหรับเป็นวัตถุดิบในการผสมปูนซีเมนต์  
  
 
  หิน -4 หรือหินฝุ่น : หินที่มีขนาดเล็กกว่า 4 มิลลิเมตรที่สามารถลอดผ่านตะแกรงทดสอบ 4 มิลลิเมตรได้ เหมาะสำหรับเป็นวัตถุดิบในการทำอิฐบล็อค หรือ Asphalt  
  
 
  หินคลุก : หินที่มีดินผสมอยู่ สามารถลอดผ่านตะแกรงทดสอบ 32 มิลลิเมตรได้เป็นผลพลอยได้ของกระบวนการผลิตหิน เหมาะในการนำไปบดอัดทำถนน