สินค้า
  จำหน่าย -เหล็กเส้นกลม -เหล็กเส้นข้ออ้อย -เหล็กลวด -เหล็กแท่ง  
 
   
  เหล็กลวด ผลิตภัณฑ์เหล็กลวดของบริษัทฯได้รับมาตราฐาน มอก. 348-2540 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5.5 มม. ถึง 12 มม. น้ำหนัก 2000 กก./ขด ชั้นคุณภาพ SWRM 6, SWRM 8, SWRM 10, SWRM 12, SWRM 15, SWRM 20 และ SWRM 22 ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตตะแกรงลวดเหล็ก ลวดอาบสังกะสี ลวดเหล็กอบอ่อน ลวดทำตะปู ตาข่ายมุ้งลวดที่ใช้กันยุงเป็นต้น  
 
   
  เหล็กแท่ง  ผลิตภัณฑ์เหล็กแท่งของบริษัทฯได้รับมาตราฐาน มอก.20-2527 มอก.20-2536 มอก.348-2540 หน้าตัดขนาด 100x100มม. ความยาว 12เมตร+0.1เมตร 6เมตร+0.1เมตร น้ำหนักโดยประมาณเท่ากับ 935 กิโลกรัม ต่อแท่ง ที่ความยาว 12 เมตร หน้าตัดขนาด 150x150มม. ความยาว 11.5เมตร 12.1เมตร น้ำหนักโดยประมาณเท่ากับ 2099 กิโลกรัม ต่อความหนาแน่นเท่ากับ 7.80 g/cm3  
 
   
  เหล็กข้ออ้อย ผลิตภัณฑ์เหล็กข้ออ้อยของบริษัทฯได้รับมาตราฐาน มอก.20-2536 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 มม. ถึง 40 มม. ชั้นคุณภาพ SD-30, SD-40, SD-50 เหมาะสำหรับเสริมคอนกรีตที่ต้องการความแข็งแรงสูง  
 
   
  เหล็กเส้นกลม   ผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นกลมของบริษัทฯได้รับมาตราฐาน มอก.20-2527 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.ถึง 25 มม. ชั้นคุณภาพ SR-24 เหมาะสำหรับเสริมคอนกรีตสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป