รหัสสินค้า : ดI-01-01  ชื่อสินค้า : ดอกสว่านโรตารี HELLER
รูปสินค้า
รูปบรรจุภัณฑ์
ชื่อสินค้า : ดอกสว่านโรตารี HELLER
รหัสสินค้า
ขนาดสินค้า
ราคา(บาท)
ดI-01-01
5x110 มิล
/ เส้น
ดI-01-20
22x250 มิล
/เส้น
ดI-01-19
7x110 มิล
/เส้น
ดI-01-18
25x250 มิล
/เส้น
ดI-01-17
20x200 มิล
/เส้น
ดI-01-16
19x200 มิล
/เส้น
ดI-01-15
16x200 มิล
/เส้น
ดI-01-14
13x250 มิล
/เส้น
ดI-01-13
13x150 มิล
/เส้น
ดI-01-12
12x250 มิล
/เส้น
ดI-01-11
12x150 มิล
/เส้น
ดI-01-10
10x260 มิล
/เส้น
ดI-01-09
10x210 มิล
/เส้น
ดI-01-08
10x160 มิล
/เส้น
ดI-01-07
8x160 มิล
/เส้น
ดI-01-06
8x110 มิล
/เส้น
ดI-01-05
6.5x160 มิล
/เส้น
ดI-01-04
6.5x110 มิล
/เส้น
ดI-01-03
6x110 มิล
/เส้น
ดI-01-02
5.5x110 มิล
/เส้น
แก้ไขข้อมูลครั้งล่าสุด : 02-Apr-2007 14:27:39