รหัสสินค้า : สI-05-01  ชื่อสินค้า : สกรูเกลียวเหล็กเตเปอร์
รูปสินค้า
รูปบรรจุภัณฑ์
ชื่อสินค้า : สกรูเกลียวเหล็กเตเปอร์
รหัสสินค้า
ขนาดสินค้า
ราคา(บาท)
สI-05-01
1/4x4(F)
/ ตัว
สI-06-04
3x14(F)
/ตัว
สI-06-03
3x12(F)
/ตัว
สI-06-02
3x10(F)
/ตัว
สI-06-01
3x8(F)
/ตัว
สI-05-94
2-1/2x14(F)
/ตัว
สI-05-93
2-1/2x12(F)
/ตัว
สI-05-92
2-1/2x10(F)
/ตัว
สI-05-91
2-1/2x8(F)
/ตัว
สI-05-86
2x14(F)
/ตัว
สI-05-85
2x12(F)
/ตัว
สI-05-84
2x10(F)
/ตัว
สI-05-83
2x8(F)
/ตัว
สI-05-82
2x7(F)
/ตัว
สI-05-81
2x6(F)
/ตัว
สI-05-77
1-1/2x14(F)
/ตัว
สI-05-76
1-1/2x12(F)
/ตัว
สi-05-75
1-1/2x10(F)
/ตัว
สI-05-74
1-1/2x8(F)
/ตัว
สI-05-73
1-1/2x7(F)
/ตัว
สI-05-72
1-1/2x6(F)
/ตัว
สI-05-71
1-1/2x4(F)
/ตัว
สI-05-67
1-1/4x14(F)
/ตัว
สI-05-66
1-1/4x12(F)
/ตัว
สI-05-65
1-1/4x10(F)
/ตัว
สI-05-64
1-1/4x8(F)
/ตัว
สI-05-63
1-1/4x7(F)
/ตัว
สI-05-62
1-1/4x6(F)
/ตัว
สI-05-61
1-1/4x4(F)
/ตัว
สI-05-57
1/14x(F)
/ตัว
สI-05-56
1/12x(F)
/ตัว
สI-05-55
1/10x(F)
/ตัว
สI-05-54
1/8x(F)
/ตัว
สI-05-53
1/7x(F)
/ตัว
สI-05-52
1/6x(F)
/ตัว
สI-05-51
1/4x(F)
/ตัว
สI-05-47
3/4x14(F)
/ตัว
สI-05-46
3/4x12(F)
/ตัว
สI-05-45
3/4x10(F)
/ตัว
สI-05-44
3/4x8(F)
/ตัว
สI-05-43
3/4x7(F)
/ตัว
สI-05-42
3/4x6(F)
/ตัว
สI-05-41
3/4x4(F)
/ตัว
สI-05-37
5/8x14(F)
/ตัว
สI-05-36
5/8x12(F)
/ตัว
สI-05-35
5/8x10(F)
/ตัว
สI-05-34
5/8x8(F)
/ตัว
สI-05-33
5/8x7(F)
/ตัว
สI-05-32
5/8x6(F)
/ตัว
สI-05-31
5/8x4(F)
/ตัว
สI-05-27
1/2x14(F)
/ตัว
สI-05-26
1/2x12(F)
/ตัว
สI-05-25
1/2x10(F)
/ตัว
สI-05-24
1/2x8(F)
/ตัว
สI-05-23
1/2x7(F)
/ตัว
สI-05-22
1/2x6(F)
/ตัว
สI-05-21
1/2x4(F)
/ตัว
สI-05-15
3/8x10(F)
/ตัว
สI-05-14
3/8x8(F)
/ตัว
สI-05-13
3/8x7(F)
/ตัว
สI-05-12
3/8x6(F)
/ตัว
สI-05-11
3/8x4(F)
/ตัว
สI-05-02
1/4x6(F)
/ตัว
แก้ไขข้อมูลครั้งล่าสุด : 15-Mar-2007 13:47:11