รหัสสินค้า : สI-03-01  ชื่อสินค้า : สกรูเกลียวเหล็กนูนแฉก
รูปสินค้า
รูปบรรจุภัณฑ์
ชื่อสินค้า : สกรูเกลียวเหล็กนูนแฉก
รหัสสินค้า
ขนาดสินค้า
ราคา(บาท)
สI-03-01
1/4x4(p)
/ ตัว
สI-04-04
3x14(P)
/ตัว
สI-04-03
3x12(P)
ชนิดาภา(35/ตัว
สI-04-02
3x10(P)
/ตัว
สI-04-01
3x8(P)
/ตัว
สI-03-94
2-1/2x14(P)
/ตัว
สI-03-93
2-1/2x12(P)
/ตัว
สI-03-92
2-1/2x10(P)
/ตัว
สI-03-91
2-1/2x8(P)
/ตัว
สI-03-86
2x14(P)
/ตัว
สI-03-85
2x12(P)
/ตัว
สI-03-84
2x10(P)
/ตัว
สI-03-83
2x8(P)
/ตัว
สI-03-82
2x7(P)
/ตัว
สI-03-81
2x6(P)
/ตัว
สI-03-77
1-1/2x14(P)
/ตัว
สI-03-76
1-1/2x12(P)
/ตัว
สI-03-75
1-1/2x10(P)
/ตัว
สI-03-74
1-1/2x8(P)
/ตัว
สI-03-73
1-1/2x7(P)
/ตัว
สI-03-72
1-1/2x6(P)
/ตัว
สI-03-71
1-1/2x4(P)
/ตัว
สI-03-67
1-1/4x14(P)
/ตัว
สI-03-66
1-1/4x12(P)
/ตัว
สI-03-65
1-1/4x10(P)
/ตัว
สI-03-64
1-1/4x8(P)
/ตัว
สI-03-63
1-1/4x7(P)
/ตัว
สI-03-62
1-1/4x6(P)
/ตัว
สI-03-61
1-1/4x4(P)
/ตัว
สI-03-57
1/14x(P)
/ตัว
สI-03-56
1/12x(P)
/ตัว
สI-03-55
1/10x(P)
/ตัว
สI-03-54
1/8x(P)
/ตัว
สI-03-53
1/7x(P)
/ตัว
สI-03-52
1/6x(P)
/ตัว
สI-03-51
1/4x(P)
/ตัว
สI-03-47
3/4x14(P)
/ตัว
สI-03-46
3/4x12(P)
/ตัว
สI-03-45
3/4x10(P)
/ตัว
สI-03-44
3/4x8(P)
/ตัว
สI-03-43
3/4x7(P)
/ตัว
สI-03-42
3/4x6(P)
/ตัว
สI-03-41
3/4x4(P)
/ตัว
สI-03-37
5/8x14(P)
/ตัว
สI-03-36
5/8x12(P)
/ตัว
สI-03-35
5/8x10(P)
/ตัว
สI-03-34
5/8x8(P)
/ตัว
สI-03-33
5/8x7(P)
/ตัว
สI-03-32
5/8x6(P)
/ตัว
สI-03-31
5/8x4(P)
/ตัว
สI-03-27
1/2x14(P)
/ตัว
สI-03-26
1/2x12(P)
/ตัว
สI-03-25
1/2x10(P)
/ตัว
สI-03-24
1/2x8(P)
/ตัว
สI-03-23
1/2x7(P)
/ตัว
สI-03-22
1/2x6(P)
/ตัว
สI-03-21
1/2x4(P)
/ตัว
สI-03-15
3/8x10(P)
/ตัว
สI-03-14
3/8x8(P)
/ตัว
สi-03-13
3/8x7(P)
/ตัว
สi-03-12
3/8X6(P)
/ตัว
สI-03-11
3/8x4(P)
/ตัว
สI-03-02
1/4X6(P)
/ตัว
แก้ไขข้อมูลครั้งล่าสุด : 15-Mar-2007 13:56:16