รหัสสินค้า : สI-12-01  ชื่อสินค้า : สายเชื่อม YAWATA
รูปสินค้า
รูปบรรจุภัณฑ์
ชื่อสินค้า : สายเชื่อม YAWATA
รหัสสินค้า
ขนาดสินค้า
ราคา(บาท)
สI-12-01
50x52
/ ม้วน
สI-12-02
75x52
/ม้วน
แก้ไขข้อมูลครั้งล่าสุด : 15-Mar-2007 14:03:44