รหัสสินค้า : กI-53-11  ชื่อสินค้า : กาวยางตรา DUNLOP กระป๋องเขียว
รูปสินค้า
รูปบรรจุภัณฑ์
ชื่อสินค้า : กาวยางตรา DUNLOP กระป๋องเขียว
รหัสสินค้า
ขนาดสินค้า
ราคา(บาท)
กI-53-11
CA21001 ( 600 กรัม )
/ กระป๋อง
กI-53-13
CA21003 ( 12 กิโลกรัม )
/กระป๋อง
กI-53-12
CA21002 ( 3 กิโลกรัม )
/กระป๋อง
แก้ไขข้อมูลครั้งล่าสุด : 13-Mar-2007 17:05:14