รหัสสินค้า : ล-011-01  ชื่อสินค้า : ลวดสลิง POWER
รูปสินค้า
รูปบรรจุภัณฑ์
ชื่อสินค้า : ลวดสลิง POWER
รหัสสินค้า
ขนาดสินค้า
ราคา(บาท)
ล-011-01
1.5 มิลลิเมตร (7.7)
/ ม้วน
ล-011-10
12 มิลลิเมตร (6x24+7FC)
/ม้วน
ล-011-09
10 มิลลิเมตร (6x19+7FC)
/ม้วน
ล-011-08
9 มิลลิเมตร (6x12+7FC)
/ม้วน
ล-011-07
8 มิลลิเมตร (6x12+7FC)
/ม้วน
ล-011-06
6 มิลลิเมตร (6x12+7FC)
/ม้วน
ล-011-05
5 มิลลิเมตร (6x7+FC)
/ม้วน
ล-011-04
4 มิลลิเมตร (6x7+FC)
/ม้วน
ล-011-03
3 มิลลิเมตร (6x7+FC)
/ม้วน
ล-011-02
2 มิลลิเมตร (7.7)
/ม้วน
แก้ไขข้อมูลครั้งล่าสุด : 12-Mar-2007 15:20:25