รหัสสินค้า : ท-017-01  ชื่อสินค้า : เทปวัดที่ สายใยแก้วแบบมีมือจับ POWER (CRP.J4)
รูปสินค้า
รูปบรรจุภัณฑ์
ชื่อสินค้า : เทปวัดที่ สายใยแก้วแบบมีมือจับ POWER (CRP.J4)
รหัสสินค้า
ขนาดสินค้า
ราคา(บาท)
ท-017-01
PW04-30 เมตร
/ อัน
ท-017-03
PW04-100เมตร
/อัน
ท-017-02
PW04-50 เมตร
/อัน
แก้ไขข้อมูลครั้งล่าสุด : 12-Mar-2007 15:12:39
 
สินค้ามีส่วนลด สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 02-530-0382-8