รหัสสินค้า : ท-016-01  ชื่อสินค้า : เทปวัดที่ สายใยแก้วแบบกลม POWER (CRP.01)
รูปสินค้า
รูปบรรจุภัณฑ์
ชื่อสินค้า : เทปวัดที่ สายใยแก้วแบบกลม POWER (CRP.01)
รหัสสินค้า
ขนาดสินค้า
ราคา(บาท)
ท-016-01
PW03-20 เมตร
/ อัน
ท-016-03
PW03-50 เมตร
/อัน
ท-016-02
PW03-30 เมตร
/อัน
แก้ไขข้อมูลครั้งล่าสุด : 12-Mar-2007 15:09:22
 
สินค้ามีส่วนลด สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 02-530-0382-8