รหัสสินค้า : ร-002-02  ชื่อสินค้า : รอกโซ่ตัวกลม
รูปสินค้า
รูปบรรจุภัณฑ์
ชื่อสินค้า : รอกโซ่ตัวกลม
รหัสสินค้า
ขนาดสินค้า
ราคา(บาท)
ร-002-02
1.0 ตัน
/ เส้น
ร-002-04
2 ตัน
/เส้น
ร-002-03
1.5 ตัน
/เส้น
แก้ไขข้อมูลครั้งล่าสุด : 10-Apr-2007 13:49:24