รหัสสินค้า : ชI-01-11  ชื่อสินค้า : โซดาไฟ
รูปสินค้า
รูปบรรจุภัณฑ์
ชื่อสินค้า : โซดาไฟ
รหัสสินค้า
ขนาดสินค้า
ราคา(บาท)
ชI-01-11
/ เส้น
แก้ไขข้อมูลครั้งล่าสุด : 09-Apr-2007 16:50:13
 
หมายเหตุ : บรรจุลังละ 20 กิโลกรัม