รหัสสินค้า : ล-003-01  ชื่อสินค้า : ลวดตาข่าย สี่เหลี่ยม
รูปสินค้า
รูปบรรจุภัณฑ์
ชื่อสินค้า : ลวดตาข่าย สี่เหลี่ยม
รหัสสินค้า
ขนาดสินค้า
ราคา(บาท)
ล-003-01
1/2
/ ม้วน
ล-003-03
1
/ม้วน
ล-003-02
3/4
/ม้วน
แก้ไขข้อมูลครั้งล่าสุด : 10-Apr-2007 13:12:05