บริษัท น่ำเฮงสากลการค้า จำกัด ตั้งอยู่ที่ 2743-2743/1 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจำหน่าย เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างรวมถึงวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งภายใน เช่น กุญแจ ลูกบิด ก๊อกน้ำ ฯลฯ ซึ่งดำเนินงานเวลานานกว่า 25 ปี ทางบริษัทฯมีผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า ได้แก่ POWER, HONGTHONG, EWIND, RHINO อีกทั้งทางบริษัทมีการจัดการ ทางด้านขนส่งสินค้าที่รวดเร็วและชำนาญการตลอดจนยวดยานพาหนะ มีความพร้อม ส่งถึงมือผู้รับได้เร็วทันในทั่วประเทศ
บริษัท น่ำเฮงสากลการค้า จำกัด ยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรสินค้าที่มีคุณภาพ และตรงความต้องการของลูกค้าสืบต่อไป