รู้จักเรา

บริษัท น่ำเฮงคอนกรีต (1992) จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2523 ด้วยทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท ส่านักงานใหญ่ตั้งอยู่ บนเนื้อที่ 5 ไร่ สถานที่ตั้ง 569 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 ปัจจุบันมีพนักงานประมาณ 1,250 คน ด่าเนินธุรกิจเกี่ยวกับ การผลิตและบริการขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จ( Ready Mixed Concrete ) ให้ลูกค้าในประเทศ ซึ่งมีทั้งลูกค้าที่เป็นหน่วยงานของทางราชการและเอกชน มีหน่วยผลิตสินค้าและบริการ ในกรุงเทพและปริมณฑลและต่างจังหวัด มีสาขารวมมากกว่า 50 หน่วยผลิต...

                      ธุรกิจของเรา

   ในปัจจุบันบริษัทของเราได้มีธุรกิจด้วยกันทั้งหมด 3 ชนิดด้วยกัน คือ ธุรกิจคอนกรีต
    ธุรกิจโม่หิน เเละธุรกิจขนส่ง...

  •     ธุรกิจคอนกรีต
  •      ธุรกิจหินโม่
  •      ธุรกิจขนส่ง

Mission

Mission No.1

Producing a quality ready-mix concrete product to satisfy customer needs.

Mission No.2

Service delivery with accuracy and punctuality

Mission No.3

Developing corporate to be excellence, sustainable and continuous improvement.

Mission No.4

Committed to corporate social responsibility, public relations and focuses on the elimination of waste in production operations, that are affecting the environmental impact.

Mission No.5

Developing the knowledge, skills, specialing in performance, to become a learning organization.

Mission No.6

Increasing production with modern technology along with research and development, to create the innovative concrete with an effective management.

Mission No.7

Search for opportunities and marketing channels, continued growth and expansion, covering all regions in the country.หัวข้อข่าว

เนื้อหาข่าว...

อ่านต่อ

หัวข้อข่าว

เนื้อหาข่าว...

อ่านต่อ

หัวข้อข่าว

เนื้อหาข่าว...

อ่านต่อ

ตัวอย่าง

ส่วนหนึ่งของผลงาน