ธุรกิจคอนกรีต

สองทศวรรษแห่งความภาคภูมิใจ

บริษัท น่ำเฮงคอนกรีต(1992) จำกัด เป็นบริษัทในเครือน่ำเฮงกรุ๊ปมีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ 569 ถ. พระราม3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 บนเนื้อที่กว่า 5 ไร่ โดยได้นำเนินธุรกิจผลิตคอนกรีตผสมเสร็จจำหน่ายแก่หน่วยงานก่อสร้างทั่วไปตั้งแต่ปี พ.ศ.2523 เป็นต้นมา ปัจจุบันบริษัทฯมีหน่วยผลิตคอนกรีตผสมเสร็จทั่วเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ให้การบริการอย่างทั่วถึงแก่หน่วยงานก่อสร้างทั่วไปและได้พัฒนาการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จให้อยู่ในระดับมาตรฐาน โดยทีมวิศวกรและทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ ด้วยกระบวนการผลิตที่พิถีพิถัน ตั้งแต่การเลือกสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล ใช้เครื่องจักรอันทันสมัยซึ่งควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ กำหนดสัดส่วนผสมและควบคุมการผลิต มีห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพที่เพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์มาตรฐาน ตลอดจนการบริการด้านการขนส่งด้วยรถขนส่งมากกว่า 400 คันและรถปั๊มคอนกรีตอย่างพอเพียง คอนกรีตผสมเสร็จของบริษัท น่ำเฮงคอนกรีต (1992)จำกัด จึงเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือจากผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้างโดยทั่วไปทั้งในภาครัฐบาลและเอกชน เพราะมั่นใจได้ในคุณภาพของคอนกรีตและบริการที่รวดเร็วฉับไวช่วยให้งานก่อสร้างของลูกค้าดำเนินไปตามเป้าหมายจวบจนบรรลุผลสำเร็จทุกงาน


ทุกขั้นตอนคือมาตรฐาน

การควบคุมคุณภาพเป็นงานที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน บริษัท น่ำเฮงคอนกรีต(1992) จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญในข้อนี้จึงให้ความพิถีพิถันในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตเริ่มตั้งแต่การจัดหาแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพดี ได้มาตรฐานสากลทั้งปูนซีเมนต์หินย่อย-ทราย น้ำ และน้ำยาผสมคอนกรีตจากนั้นนำวัตถุดิบที่ได้มาทำการชั่ง ตวง วัด และผสมผสานกันให้ได้สัดส่วนคุณสมบัติตามมาตรฐาน ในการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ซึ่งเมื่อคอนกรีตแข็งตัวแล้วจะมีคุณสมบัติได้ตามมาตรฐานสากล เป็นที่เชื่อถือและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าด้วยดีตลอดมา


การพัฒนาที่ไม่หยุดยั้ง

จากการที่บริษัท น่ำเฮงคอนกรีต(1992) จำกัดได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ถือเป็นการแสดงเจตนารมณ์จากผู้บริหารและพนักงานทุกระดับขั้น ที่จะพัฒนาบริษัทฯให้มีความเป็นมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางในวงการธุรกิจการก่อสร้าง ซึ่งนับเป็นก้าวที่สำคัญก้าวหนึ่งของบริษัทฯและในอนาคตบริษัทฯจะรักษาและพัฒนาการดำเนินการตามระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO เพื่อประกันความพึ่งพอใจสูงสุดของลูกค้ารวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป